2016-05-28 10:01 #0 av: Artlink

I tisdag var jag och 46 anda yogisar/yognisar särskilt inbjudna till en träff och klass med Barbara Brian från Australien.

Historien är så att Barbara gick i skola i Indien för TKV Desikachar, son till T. Krishnamacharya. Hon arbetade sedan på yogaskolan i Indien där hon bland annat utbildade Hanna Graaf som startade Yogaskolan Karlstad år 2000. Yogaskolan finns nu även i Östersund, Stockholm och i Tallin. De strävar efter att hålla en nivå som klassas som världscertifierande men de flesta certifieringar som finns i världen tycker de ställer för låga krav. Med andra ord: detta är riktigt kunniga skolor och lärare med höga krav!

Så var Barbara Brian i Stockholm förra helgen och skulle vidare för att bo nåra dagar hos Hanna i Karlstad, och alla utbildade yogaläsrare från skolan, alla fördjupningselever och vi som går ett år av yoga studier blev därför inbjudna till ett unikt tillfälle att få möta Barbara. 

Denna kväll fokuserade hon på sutra 2.16 Heyam duhkhamanagatam

Painful effects that are likely to occur should be anticipated and avoided

(Smärtsamma effekter som kan förekomma bör förutses och undvikas)

Det handlade om chakrasystemet, maa (matra vid andning) och mula banda (rotlåset). 

Passet var ansträngande, frigörande och mycket speciell upplevelse med fokus på kap 2, ett kapitel i yoga sutra som skrevs från början för elever med oroligt sinne. I kap 2 tar man upp vikten av andningen.

Sutra 2.16 hänvisar till våra Klesah (hinder) i 2.3 

2.3 Avidyasmitaragadvesabhinivesah klesah

The Obstacles are misapprehensions, confused values, excessive attachments, unreasonable dislikes and insecurity (fritt översatt: Våra hinder är missuppfattningar, felaktiga värderingar, överdrivna fixeringar, ogrundad motvilja och osäkerhet)

Under själva utövandet i Karlstad fullständigt vräkte regnet ner på taket ovanför oss och det sköljde i stuprören utanför så det lät som forsar. I bakgrunden mullrade åskan härligt mystiskt och stämningsgivande. Årets första åskoväder var riktigt kraftigt!

(innan utövandet frågades det om det var ok att fota för att lägga ut på nätet och det okejades av alla)